Projectmanagement - algemeen

 

Jan Borgers beschikt over veel ervaring met projectmatig werken. Hij heeft diverse projecten begeleid rond instroom en behoud van personeel. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het correct administreren en rapporteren, zowel inhoudelijk als financieel (o.a. naar ministerie van VWS en diverse fondsen).

Borgers is o.a. bij de volgende projecten betrokken geweest:

  • regionaal mobiliteitspunt boventallige en arbeidsongeschikte medewerkers
  • EVC-traject voor 'instromers' in de zorgsector
  • regionaal coördinatiepunt opleidingen zorgsector
  • begeleiding RI&E-traject
  • invoering exit-interviews
  • implementatie CAO VVT
  • opzetten informatiepunt zorg bij CWI's

Zowel voor het uitvoeren als verantwoorden van projecten kunt u bij Borgers Advies en Ondersteuning terecht!

correct administreren
en rapporteren”

 

jb-foto1