HRM

 

In zijn hoedanigheid als HRM'er heeft Jan Borgers met alle HRM-onderwerpen te maken gehad, zowel beleidsmatig als uitvoerend. U kunt bij hem terecht voor o.a.:

  • Ontwikkelen van HRM-beleid
  • Werving en selectie
  • Ontwikkelen/invoeren functionerings- en beoordelingssystematiek
  • Interim-werkzaamheden

Ontwikkelen van HRM-beleid
HRM-beleid bevat een breed spectrum aan onderwerpen. Daarbij kan o.a. worden gedacht aan scholingsbeleid, beloningsbeleid, stagebeleid, ziekteverzuimbeleid en het opzetten van exit-interviews. Jan Borgers is in zijn carrière zowel bij het schrijven van de HRM-beleidsnotities als bij de verdere ontwikkeling van de diverse HRM-beleidsonderwerpen betrokken geweest en stelt zijn kennis en vaardigheden graag beschikbaar.

Werving en selectie
Werving en selectie van nieuwe medewerkers kost veel tijd en vraagt om een zorgvuldige aanpak. Borgers Advies en Ondersteuning kan u bij dit belangrijke onderwerp op verschillende manieren van dienst zijn:

  • advies geven over het inrichten van uw werving- en selectiebeleid;
  • advies geven over de juiste wervingsmethode en media;
  • ondersteunen bij het opstellen van functiebeschrijvingen;
  • de volledige werving- en selectieprocedure voor uw organisatie verzorgen (voor alle functieniveaus).

Ontwikkelen/invoeren functionerings- en beoordelingssystematiek
Hoe voert u functionerings- en beoordelingsgesprekken? Waarom is training noodzakelijk? Hoe betrekt u de medewerkers bij de invoering? Welke hulpmiddelen zijn er? Hoe maak je een Persoonlijk Ontwikkelingsplan? Op deze en andere vragen kan Borgers Advies en Ondersteuning een passend antwoord geven. Samen met u wordt bekeken wat in de organisatie nodig is om een goede systematiek neer te zetten, van een training tot een voorlichtingsbijeenkomst.

Interim-werkzaamheden
Jan Borgers is ook beschikbaar voor interim-werkzaamheden. Dit kan gaan om de begeleiding van een HRM-project, maar ook om het opvangen van een tijdelijke onderbezetting van de afdeling HRM.

“van ontwikkeling
tot uitvoering”

 

jb-foto8